SHIELDKISS projektet er det tredje større projekt siden år 2000 i Shindenkan organisationen.

Projektet varetages af Shindenkans Kompetence & Udviklingscenter med det tværorganisatoriske koordineringsudvalg SOPORG som styregruppe. Alle medlemmer i SOPORG er demokratisk valgte på de officielle generalforsamlinger.

SHIELDKISS står for Strengh Health International Empowerment Listen Doctors og Keep It Simple and Safe.

SHIELD KISS projektet er et 5 årigt sundhed og helse projekt, hvor essensen i den vestlige, som østlige lægefaglige viden samles igennem Shindenkan POMW projektets (2011-2013) veludviklede værktøjskasse.

SHIELD KISS tager afsæt i I-verdens Top10 sundhedsudfordringer, sygdomme og dødsårsager i dag og i fremtiden.

Lægespecialers prestigeniveau i sundhedsvæsenet er en vigtig karriere- og sponsormæssig parameter for sundhedspersonale, og er derfor også inddraget for, at forstå indikationen af det fremtidige udviklingspotentiale på fagområdet, og dermed den mulige helbredelsessandsynlighed for patienter.

Værktøjskassen omfatter projektforløb, metodikker og håndtering af forskellige fagspecialer og den velprøvede POMW procesmetodik – KISS = Keep It Simple & Safe.

Alt er efter Shindenkan’s værdisæt ”Plads til alle, – eliten som motionisten” og ”Vi møder folk der hvor de er, og tager dem med på en rejse”.

SHIELD KISS projektet’s sundhedsmæssige hoveddoktrin er at være så stærk og rask i så mange år som muligt både fysisk, psykisk, mentalt og åndeligt.

SHIELD KISS omhandler at forebygge skader, og dermed udsætte eller forhindre skaden, eller skaderne, i at ske, i stedet for blot at handle, når skaden er sket. Ligeledes omhandler det også at acceptere, at akutte fysiske skader kan få indflydelse på psyken, og kroniske fysiske skader har indflydelse på psyke, mentalt og åndeligt og modsat. Forebyggelse er aldrig for sent, hverken før, under eller efter skaden er sket, men vi må også acceptere, at vi alle bliver ældre – år for år.

For at opnå en ”Sund sjæl i et sundt legeme” kræver dette også, at mennesket tager ansvar for sit eget liv i alle relationer afhængig af livscyklus. At holde sig stærk, sund og rask, behøver ikke at være den store videnskab og yderst kompliceret, som rigtig mange kommercielle udbydere gerne vil gøre det til. Det er ligesom det foregående meget internationalt anerkendte Shindenkan POMW projekt (2011-2013 – www.pomwproject.com).

SHIELD KISS projektet opfinder IKKE hjulet og den dybe tallerken, som allerede er opfundet, men samler essensen i andre specialisters arbejde og sammensætter denne som et fundamentalt forståeligt samlet puslespil med overblik, essens og brobygning.

I det omfang det er nødvendigt samarbejdes eller efterprøves dette i forsøg eller forskningsprojekter i uafhængigt samarbejde med nationale, som internationale anerkendte forskningsinstitutioner.

SHIELD KISS projektet bevæger sig generelt ikke ind i akademiske og forskningsmæssige diskussioner med forskellige agendaer og fagspecialer, men tager udgangspunkt i disse, syntetiserer til en oplægsanbefaling samt stiller spørgsmålet om, hvorfor det er gavnligt på både kort som på lagt sigt.

Årsagen til dette er, at forskningsbaserede resultater oftest er modsatrettede og selvmodsigende, men overholder alle de forskningsmæssige regler og doktriner for sundhedsområdet. Det sikrer ens kvalitet, men ikke samme resultater og anbefalinger.

Det er alment anerkendt, at der er rigtig mange politiske, økonomiske og karrieremæssige særinteresser i den gigantiske folkesundhedsindustri på både internationalt, kontinentalt, som nationalt til regionalt plan. Det viser historien, og sådan er det også i dag.

Det ender derfor oftest mere som en filosofisk politisk diskussion imellem læger og andet sundhedspersonale, som meget ofte skaber mere forvirring end gavn for folkesundheden.

De forskellige landes sundhedsstyrelser er politisk funderet og bundet sammen regionalt som internationalt. Sundhedsstyrelser er oftest yderst konservative i deres anbefalinger i forhold til fødevarestyrelser. Fødevarestyrelser er også politisk funderet og bundet sammen regionalt som internationalt.

Det er derfor forståeligt med så mange sundhedsmæssige særinteresser og formidlingen gennem internet og media, at vi, som en del af folkesundheden, ikke kan finde hoved eller hale i alle anbefalingerne fra forskellige sundhedseksperter. De forskellige tolkninger af forskningsresultater fra journalister gør, at vi oftest opgiver og ikke gør noget. Det vil SHIELD KISS projektet dermed også forsøge at afhjælpe på en tryg og sikker måde.

Alle traditionelt uddannede kampkunst stormestre fra densho flersporet Menkyo Kaiden (8-10.dan) er igennem mere end 600 år fuldt uddannede traditionelle holistiske japanske naturlæger. Det er en integreret del af det flersporede kampkunstpensum med oprindelse i samuraiverdenens krigstid og mystik. Dette netværk danner platform til den nyetablerede anden platform af vestlig uddannede læger af Primary First Movers. Broen udgør SHIELD KISS underhere KataFIT WWW.

SHIELD KISS er inspireret og struktureret efter en ”Underground Movement International to National – UMIN” frivillig og ulønnet bevægelse. Der er INGEN løftet pegefinger, politik, eller ”Hellig ild fra jord til himlen”. Der er kun sund fornuft efter KISS princippet; Keep It Simple and Safe og ALT at vinde og intet at tabe, samt ønsket om at skabe en bedre verden for alle.

Anbefalingerne er i overensstemmelse med den sidste nye forskning fra de mest anerkendte progressive forskere i verden, og overholder sikkerheds grænseværdierne inden for enten internationale fødevareinstitutter eller lægemiddelbranchen.

SHIELD KISS anbefalingsoplæggene giver dig et struktureret overblik og forklarer dig, hvorfor det vil være godt for dig og/eller din familie. Men det er op til DIN beslutning, – du har alt at vinde og intet at tabe.

Praktisk taget alle SHIELD KISS anbefalingsoplæg er meget billige, og kan oftest købes i det lokale supermarked. Nogle af anbefalingsoplæggene skal du dog have din læge med på, – men det er allerede rigtig mange læger i forvejen.

SHIELD KISS anbefalingsoplæggene kan variere fra region til region rundt omkring i verdenen, da sundhedsstatus og udfordringer er forskellige samt grundlæggende udgangspunkt i fødevare og fødevarepolitik.

SHIELD KISS er det overordnede projektnavn og har til formål, at understøtte og supplere de nationale som internationale sundhedsprogrammer under motto ” ALT at vinde, intet at tabe, – al skabelse begynder med den første handling – Keep It Simple and Safe”.

SHIELD KISS projektet er Shindenkans bidrag til at skabe en bedre verden.

KataFIT WWW er det første større underprojekt af SHIELD KISS.

 

Alt arbejde i Shindenkan er frivillig og ulønnet. Arbejdet foregår igennem demokratisk foreningsarbejde efter skandinavisk målestok og regler på området med årlige generalforsamlinger. Shindenkan Honbu-dojo (hovedskole) er selvfinansierende, således at skolen altid vil være politisk uafhængig, og kan holde hovedfokus på Yakami Shinsei-ryu´s 1.000 årige arv og tidsløse værktøjskasse, – tilpasset kommunikationsmæssigt til nutiden. Det er Shindenkan Honbu dojo´s generalforsamling, som beslutter Shindenkan´s større projekter oftest for 3-15 år af gangen, og finansieringen internt og eksternt af disse. Shindenkan har snart 50 års historie i Danmark og mere end 1.000 års historie i Japan.