KataFIT WWW er en holistisk træningsform, som har til formål at bringe balance, bevidsthed og udvikle netop din krop, dit sind og din ånd, således du bedst muligt har dine medfødte forudsætninger til, at opfylde dit fulde potentiale i dit liv.

KataFIT WWW er specialudviklet til gavn for alle, da formålet hele tiden er, at bringe balance i din krop, sind og ånd. Hvilket bringer overskud og overblik for dig og dine til, at tage netop det ansvar, de beslutninger og leve dit liv, som du ønsker det skal være, afhængig af din livscyklus.

KataFIT WWW kan trænes når som helst og hvor som helst det passer dig og din hverdag. Du behøver ingen hjælpemidler, blot et gulvareal på ca. 1 x 2 m.

KataFIT kan både trænes alene, som sammen med andre. Det er helt op til dig og dit liv.

KataFIT WWW kan trænes som enkeltsport eller som balanceskabende fundament for elite motionister og elite udøvere. Det er helt op til dit behov og motivation.

KataFIT WWW hjælper dig til skadesminimering, skadesforebyggelse og skadesoptræning på både fysisk som psykisk plan. KataFIT WWW hjælper dig til at skabe balance i dit liv, efter dit formål, motivation og livsproces. Det er helt op til dig og dit liv – til enhver tid og sted.

KataFIT har allerede givet spektakulære resultater, som er bemærket internationalt.

KataFIT WWW opfinder IKKE hjulet og den dybe tallerken, som allerede er opfundet. Men samler essensen i andre specialisters arbejde og sammensætter denne som et fundamentalt forståeligt samlet puslespil med overblik, essens og brobygning.

En brobygning imellem østlig som vestlig kompetenceviden til gavn for menneskers sundhed, helbred og livskvalitet. Det bedste af det bedste og det mest effektive på kortest mulig tid, på både den korte som den lange bane.

I det omfang det er nødvendigt samarbejdes eller efterprøves dette i forsøg eller forskningsprojekter i uafhængigt samarbejde med nationale, som internationale anerkendte forskningsinstitutioner.

Shindenkans bidrag til en bedre verden er non-politisk, non-kommerciel og honorerer SHIELD KISS projektets UMIN baggrund; Underground Movement International to National, og formål.

KataFIT WWW er et underprojekt af SHIELD KISS projektet (2014-2020)

 

KataFIT WWW – Winner Workout & Wellness

KataFIT WWW er holistisk, hvilket betyder at krop, sind og ånd betragtes som én sammenhængende enhed.

Det betyder også, at der ikke diskrimineres eller skelnes imellem vestlig eller østlig traditionel medicin, politik og forskning, men kun det som er til optimal gavn og effekt for menneskers livskvalitet, levned og helbred.

Dette betyder også en direkte støtte og bidrag til nationale såvel som internationale sundhedsprogrammer.

KataFIT trænes uden hjælpemidler, og kan derfor udføres hvor som helst og når som helst. Men også hvor som helst i verden, da det ikke koster noget, og alle som har lyst kan træne KataFIT.

KataFIT træner din krop holistisk, funktions- og sammenhængsmæssig, og vil altid forsøge at skabe balance i ubalancer i kroppen. Dette kan være skævheder, skader, forhindre skader, ubalanceskabende træning jf. de skiftende skønheds- og modeidealer, uhensigtsmæssig træningsteknik og struktur o.l.

KataFIT bringer balance, stimulerer og træner din krops anatomi, fysiologi og biofysik jf. knogler, led, ligamenter, muskler, organsystemer, nervesystemer osv. F.eks. KataFIT er målrettet udviklet til at stimulere alle din krops 206 knogler, ca. 640 muskler og forskellige systemer, men altid holistisk, funktions- og sammenhængsmæssig.

KataFIT bringer balance, stimulerer, træner og forbinder din krops anatomi, fysiologi og biofysik med din psyke og følelser igennem rensning og aktivering af median-, ki- og nervebaner, trigger- og energisamlings punkter og dit åndedræt.

KataFIT bringer balance, stimulerer, træner og forbinder din krops anatomi, fysiologi, biofysik med din psyke og følelser igennem enkelt vejledning i kost og optimal pleje af dig selv på flere planer.

KataFIT formål er målrettet de moderne udfordringer og krav, og søger derfor at bringe balance til dit immunsystem, mindske stress, depression, øge dit selvværd, selvtillid og give dig mere energi. Men også øge din indlærings- og huskeevne og gøre dig op til 15 år yngre på flere planer end din dåbsattest lyder.

Der er INGEN løftet pegefinger, politik, eller ”Hellig ild fra jord til himlen”. Der er kun sund fornuft efter KISS princippet; Keep It Simple and Safe og ALT at vinde og intet at tabe, samt ønsket om at skabe en bedre verden for alle.

 

KataFIT WWW – hvad er anderledes end traditionelle træningsmetodikker?

Den gængse sportsdoktrin og traditionelle træningstankegang har ikke rigtig forandret sig siden antikkens tid. Der har traditionelt altid været en skrap deling mellem træning for hjerte/lunger (aerob træning) og træning, som tilgodeser dine muskler (anaerob træning).

Baggrunden for denne træningsform er oftest målrettet hurtigst mulig efterlevelse af forskellige skønheds- og modeidealer, hvilket får mange til at tage genveje.

Genveje som kan have uoverskuelige helbredsmæssige konsekvenser på både krop, sind og ånd efter kort genvejsbrug. Genveje er ikke kun forbeholdt eliteidrætsfolk, bodybuildere, men har i stærkt stigende omfang fundet vej til motionscentre for ganske almindelige mennesker verden over.

Dette gør KataFIT IKKE.

KataFIT´s har til formål, at frem elske balance, stimulere, træne og forbinde din krops anatomi, fysiologi, biofysik med din psyke og følelser, således øget krops- og selvbevidsthed på en konstruktiv og sund evolution, højner dit selvværd og selvtillid på den lange som korte bane.

KataFIT kan udføres af alle aldersgrupper uanset form, skader og handikap, da valget af niveau altid kan tilpasses netop din ambition, formål og proces.

KataFIT anvender både aerob som anaerob træningsmetodikker, og jo højere kataFIT tal, jo mere har du brug for ilt og korrekt synkroniseret vejrtrækning imellem bevægelse og åndedræt, da kroppens energiproduktion ellers ikke fungerer optimalt. Derfor går selv verdens stærkeste mand eller kvinde i stå, hvis dette ikke er på plads. Det er meget logisk og simpelt.

Synkroniseringen af bevægelse og vejrtrækning er især kendt fra kampkunst, yoga, Qigong og visse meditationsformer. KataFIT WWW hører under den østlige form for ”Moving Meditation”. I kampkunst hedder det kata – Mai, og er meget forskellig fra kampsportsformen kata, som er en bevægelsesrække som oftest ses til kampsportsstævner.

Det er ganske normalt, at mange KataFIT udøvere i alle aldersgrupper og køn rammer deres makspuls fra KataFit 8S op til KataFIT 15S.

Makspulsen er den absolut højeste pulsværdi, dit hjerte kan præstere. Er din makspuls således 200, betyder det, at dit hjerte har kapacitet til at kunne slå 200 gange i minuttet, når det er maksimalt presset.

KataFit S har en udførselsvarighed fra 12 minutter op til 48 minutter, afhængig af KataFIT WWW valg.

 

KataFIT WWW – Winner Workout & Wellness, som skalerbar træningsform

Der findes tre hovedniveauer af KataFIT, hvor der gradvist tilføjes flere optimerende øvelser:

  • Superior
  • Royal
  • Imperial.

 

KataFIT er altid opdelt i to afløsende cirkler, på en firetrins trappestige;

  • KataFIT Mobility Balance Body Healing serie (MMBBH – udtales Double MBH)
  • KataFIT Kihon serien – Kihon betyder basis – det fundamentale.

KataFIT MBH indeholder bl.a. aktivering og stimulering af nerve-, medianbaner, knogler, hæftningsmuskler, muskel- og organsystemer og hjerne. Igennem MBH bevægelsesserier og det synkroniserede åndedræt, sker en stimulerings-, aktiverings- og rensningsproces i krop, sind og ånd. Dertil falder pulsen langsomt under MBH på den afløsende firetrins trappestige, og der frigives en masse under MBH. Dette betyder ro og øget opmærksomhed på psykens og sindets tilstand og indflydelse på hele krop, sind og ånd sammenhængen.

KataFIT Kihon, er den mere anatomiske, fysiologiske og biofysiske del. Der trænes holistisk, men med et primært og sekundært fokus. Dette betyder at du træner alle knogler, led og ligamenter, muskler osv. igennem hele kataFit udførslen med skiftende fokus, samtidig med at din puls stiger fra lav til moderat til høj og til maksimal puls, afhængig af din form og hvilken kataFIT sværhedsgrad du har valgt at udføre.

KataFIT har 15 trin med stigende sværhedsgrad; KataFIT 1 til KataFIT 15. Dernæst i S, SR og SRI version.

Dit åndedræt er synkroniseret med dine bevægelser, da dette har afgørende indflydelse på din biofysik og din psykiske tilstand og balance. De fleste rammer loftet omkring KataFIT 8S, hvis synkroniseringen imellem åndedræt og bevægelser ikke er optimal.

Er den ikke optimal, kommer du først til at slås med dig selv og din egen viljestyrke. Til sidst vil der ingen energi være tilbage i dine muskler, hvorefter du ikke kan gennemføre kataFit mere.

KataFIT opfordrer dig til at være god ved dig selv fra begyndelsen af, trække vejret ordentlig, udføre teknikkerne optimalt, synkronisere og få fuldt udbytte af KataFIT.

Er du ikke god ved dig selv og sprænger over hvor gærdet er lavest, så er KataFIT ligesom livet – det viser dig virkeligheden. Det sker normalt omkring KataFIT 8S+.

Din kataFIT træning bygges langsomt op. Du begynder altid med en KataFIT 1S. Dette sker igennem et 3½ times KataFIT kursus målrettet til at klæde dig på, til at få så optimalt udbytte som muligt ud af KataFIT.

Når du har næsten fuld kontrol over den optimale tekniske udførsel af KataFIT 1S, kan du som tommelfingerregel med regelmæssig struktureret træning, hæve niveauet én pr. uge op til KataFIT 5S. Derefter skal du regne med én niveau hævning pr. 1-2 uge op til KataFIT 8S-10S. Efter 8S-10S er det meget forskelligt, men tommelfingerreglen, for foreløbig måske tusind udøvere, siger én niveauhævning pr. 1-3 uge op til 15S.

KataFIT 5S er standard til hver træningslektion i alle Shindenkan skoler. På nationalt Shindenkan niveau, er KataFIT 8S, 10S, 12S og 15S standard gradvist optræningsniveau på Honbu (hovedskole) pensumseminarer.

KataFIT forandrer mennesker. Der sker både en markant ydre som indre forandring, hvor mere end 90 % er meget tilfredse med denne forandringsproces. Ved at forandre mennesker, kan du forandre den verden vi og vores børn lever i. SHIELD KISS herunder KataFIT er vores bidrag til en bedre verden.

KataFit TripleW kan selvfølgelig også benyttes til alle sportsformer og som forebyggende sundheds- og helsefremme. KataFIT kan udføres af alle aldersgrupper uanset form, skader og handikap, da valget af niveau altid kan tilpasses netop din ambition, formål og proces.

KataFit TripleW serien er et underprojekt til SHIELD KISS hovedprojektet, og vil derfor også omfatte kost, da tommelfingerreglen er, at den rigtige kost for dig og dit behov, står for 65 % af resultatforbedringen eller for 65 % af det modsatte.

Den optimale kost betyder i KataFit serien, kost efter dit mål og behov, som typisk vil ændre sig flere gange igennem en udøvers livscyklus.

KataFit TripleW serien vil selvfølgelig også omfatte værktøjer til livsforbedringer, livsstil og livssyn. Men også dette vil være efter dig og dit behov og din livscyklus.

Som altid i Shindenkan vil intet være hemmeligt, men alt åbent, men vil målrettes rette tid, sted og behov, således ressourcerne vil blive optimalt anvendt. Dette gør vi, da Shindenkans værdisæt ikke kun er begrænset til Shindenkan, men til alle der har interesse, lyst og nysgerrighed for, hvad Shindenkan kan tilbyde af værktøjer – værktøjer som er op til 1.000 år gamle, ganske velafprøvet og uden hokus pokus og mystificeringer.

Dette synes vi er ansvarsfuldt, da vi ved at tusindvis af udøvere nu er, og vil blive, introduceret til KataFit TripleW Fundamental, og resultaterne herfra vil blive brugt i den evige udviklings- og forbedringsspiral, som også både østlige som vestlige speciallæger vil få gavn af, og derefter vil det brede sig som ringe i vandet

UMIN Ideen og konceptet er netop, at alle udøvere kan anvende KataFit lige netop til deres foranderlige behov og livscyklus, da KataFIT har den unikke egenskab både at være skadesforebyggende og skadesoptrænende for alle aldre, på alle stadier.

KataFIT, der tilhører det 5 årige Shindenkan SHIELD KISS projekt, og som afløste POMW projektet  ( www.pomwproject.com  – www.pomw.dk ), vil løbende få opdateringer så alle som har tid og lyst, kan følge med indtil projektet slutter i 2020.

Dette er også for, at imødekomme den store nationale som internationale interesse. Men også for at give alle interesserede muligheden for at skelne imellem det originale og oprindelige koncept og indhold, ift. kopisterne og plagiaterne.

Men stadig – det er en fri verden, hvor vi inspireres af vores forskelligheder og glædes over det vi kan blive enige om. Men den markante store forskel er, at Shindenkan ikke tjener penge på dette, da det er til gavn for alle uanset pengepung jf. de kommercielle plagiater og kopister. Her er værdisættet og konceptet direkte modsatrettet.

 

Alt arbejde i Shindenkan er frivillig og ulønnet. Arbejdet foregår igennem demokratisk foreningsarbejde efter skandinavisk målestok og regler på området med årlige generalforsamlinger. Shindenkan Honbu-dojo (hovedskole) er selvfinansierende, således at skolen altid vil være politisk uafhængig, og kan holde hovedfokus på Yakami Shinsei-ryu´s 1.000 årige arv og tidsløse værktøjskasse, – tilpasset kommunikationsmæssigt til nutiden. Det er Shindenkan Honbu dojo´s generalforsamling, som beslutter Shindenkan´s større projekter oftest for 3-15 år af gangen, og finansieringen internt og eksternt af disse. Shindenkan har snart 50 års historie i Danmark og mere end 1.000 års historie i Japan.